IN ÉÉN OOGOPSLAG 

Het proces

U

ANALYSE

OptimizePeople voert drie analyses uit:
– de kennisinventarisatie 
– de gap-analyse
– de risicoanalyse
De kennisinventarisatie leidt tot inzicht in de kennisverdeling over het team heen, de gap-analyse laat de capaciteitsrisico’s zien tussen de huidige en de gewenste dekkingsgraad en de risicoanalyse meet de impact van afwezige kennis bij verwachte uitstroom of bij gebrek aan benodigde kennis en vakmanschap.

ONTWERP

Op basis van de bevindingen uit de analyses brengen we de kennisbehoeftes van de organisatie in kaart en zetten we de kennisbehoefte en -uitstroom uit in de tijd.
De kennismatrices geven in één oogopslag duidelijkheid over de kennisbehoeftes, wat de impact van uitstroom is en welke kennisgebieden verdienen. Slimme buddy maps tonen wie welke kennis met wie kan delen.

l

CREATIE

Op basis van de bevindingen uit de analyse ontwerpen wij een kennisstrategie om de kennishiaten uit de gap-analyse te dichten en het team te ontwikkelen. Hierin nemen we de bestaande organisatiecultuur, processen en methodieken voor ontsluiting van kennis en kennisdeling mee.

Z

TOEPASSING

Op basis van de kennisdoelstellingen, gekozen strategie en prioriteiten voor de ontwikkeling van medewerkers, worden activiteiten gepland om kennis op een gestructureerde, efficiënte en kosteneffectieve manier te verwerven. Hierbij blijft de impact op de huidige teams en werkschema’s geminimaliseerd. Een scala aan technieken kan worden gebruikt, waaronder bijvoorbeeld workshops, één-op-één interviews of schaduw van bestaande teamleden.

RAPPORTAGE

Afhankelijk van het vraagstuk worden doelgerichte kennisproducten opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan kenniskaarten; stappenplan om kennishiaten te dichten; inzicht in ontwikkelambitie per medewerker, draagvlak, inspanning en verandercapaciteit van de individuele medewerkers binnen de uitgevraagde kennisterreinen; inzicht in cruciale aandachtsgebieden door vertrekkende medewerkers met pensioengerechtigde leeftijd; organisatie-/afdelingsdashboard en persoonlijke dashboards inclusief kennisdeling en kennisboeken (impliciet naar expliciete kennis).

Als je wilt dat wij contact opnemen:

Als je zelf contact wilt opnemen:

OptimizePeople
Wassenaarweg 40
6843 NW  ARNHEM

 

026 – 8200996

 

koffie@optimizepeople.nl