[OUTSOURCING] Kennisoverdracht als onderdeel van een exit strategie

Case

Een beëindiging van een contract betekent een nieuwe aanbesteding, een nieuwe dienstverlener en een exit van de zittende dienstverlener.

Hierbij is vaak een “lauwe kennisoverdracht”. De verlatende dienstverlener dient de benodigde kennis zelf in kaart te brengen. De nieuwe dienstverlener bevraagt het aangeleverde materiaal (expliciete kennis) tijdens een aantal  kennisdelingssessies.

Download gehele business case (PDF)

[STRATEGIC WORKFORCE MANAGEMENT] - Bepalen van kennisstrategie

Casus:

Voor de organisatie geldt dat de noodzakelijke kennis en kunde schaars is en vaak alleen kan worden opgedaan door actieve betrokkenheid in het operationele werk. De specifieke karakteristieken van ieder deelgebied en de operationele verantwoordelijkheid van de organisatie-onderdelen vragen om een robuuste strategie welke kennis waar en hoe te borgen, met als doel de prestaties van de organisatie-onderdeel structureel te borgen.

Download gehele business case (PDF)

Elk einde is een begin

Kenniscreatiewiel

OptimizePeople hanteert een gedegen procesaanpak, die bestaat uit verschillende fases en stappen. Elke stap levert nieuwe inzichten op die worden meegenomen in het proces. Denk hierbij aan een delta-analyse, een risicoscan, een planningsoverzicht voor kennisconversie, draaiboeken, een roadmap en meer. Dit zijn uitgekiende rapportages die haarfijn laten zien welke mogelijkheden en uitdagingen er zijn in een organisatie.   

DOOR VEEL TE VRAGEN WORD JE WIJZER

SOCRATESSESSIE

In vroegere tijden voerde Socrates gesprekken over een specifiek onderwerp met een geleerde gesprekspartner. In veel gevallen omringd door een groepje toegewijde luisteraars, achterdochtigen en zelfs afluisteraars.

Socrates vroeg niet alleen naar antwoorden te krijgen maar moedigde ook fundamenteel inzicht in de problematiek. OptimizePeople heeft zich deze methode eigen gemaakt en kan een organisatie kennisdeling, kennisverrijking en kenniscreatie opleveren.

ANALYZE – IMPROVE – GET IT DONE

PRAIORITIZE

OptimizePeople maakt veelvuldig gebruik van PRAIORITIZE, een AI-oplossing die – na het stellen van de juiste vragen – intelligente en realtime dashboards op verschillende gebruikersniveaus genereert. Zo wordt er niet alleen iets gevráágd aan werknemers, maar wordt er ook direct waardevolle informatie teruggegeven aan de werkvloer en management.

Als je wilt dat wij contact opnemen:

Als je zelf contact wilt opnemen:

OptimizePeople
Wassenaarweg 40
6843 NW  ARNHEM

 

026 – 8200996

 

koffie@optimizepeople.nl